Currently teaching

Supervised theses

MSc theses

  1. Kateryna Peikova, “Genetic Effects on Gene Expression Across Cell Types, Tissues and Biological Contexts”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2020
  2. Nurlan Kerimov, “Designing a Robust and Portable Workflow for Detecting Genetic Variants Associated with Molecular Phenotypes Across Multiple Studies”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2019

BSc theses

  1. Ralf Tambets, “Beetainterferooni signaaliraja aktiivsust mõjutavate geneetiliste variantide tuvastamine”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2021
  2. Pilleriin Jukk, “Pleiotroopia roll geeniekspressiooni regulatsioonis”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2021
  3. Anette Maria Kuklane, “Valimi suuruse mõju ekspressiooni kvantitatiivsete tunnuste lookuste täppiskaardistamisele lümfoblastoidrakuliinides”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2021
  4. Peep Kolberg, “Atoopilise dermatiidiga seotud geenide tuvastamine geneetilise kolokalisatsiooni abil”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2021 (co-supervised with Ana Rebane)
  5. Kermo Saarse, “Haiguste geneetiliste korrelatsioonide arvutamine LD-skoori regressiooni meetodiga”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2021
  6. Andreas Vija, “Promootorite kasutust mõjutavate geneetiliste variantide leidmine CAGE tehnoloogia abil”, Institute of Computer Science, University of Tartu, 2020
  7. Evelin Aasna, “Samaaegselt kromatiini avatust ja splaissimist mõjutavate geneetiliste variantide leidmine”, Institute of Molecular and Cellular Biology, University of Tartu, 2019